ภาพรวม

ภัยพิบัติทางธรรมชาตินำไปสู่การอยู่รอดของมนุษย์หรือความเสียหายต่อสภาพแวดล้อมในชีวิตของมนุษย์ SuperMapสนับสนุนการรายงานข้อมูลภัยพิบัติ การจัดการการเก็บรวบรวมข้อมูลภัยพิบัติ การเก็บรวบรวมข้อมูลในสถานที่และการรายงานการประสานงานในสถานที่มัลติเทอร์มินัล บริการแผนผังเว็บไซต์ภัยพิบัติ การตรวจสอบภัยพิบัติในสถานที่ การประเมินภัยพิบัติ บริการเผยแพร่ข้อมูลภัยพิบัติที่ครอบคลุม การสอบถามข้อมูลภัยพิบัติ และการแบ่งปัน

วิธีการแก้ไข

SuperMap Forest Disaster Management System in Korea

Détaille

SuperMap Forest Disaster Management System in Korea

Earthquake Rescue Information System

Détaille

Earthquake Rescue Information System

Japan Disaster Map Portal

Détaille

Japan Disaster Map Portal