ระบบการจัดการการตอบสนองฉุกเฉิน

ระบบการจัดการการตอบสนองฉุกเฉินที่ทันสมัย มุ่งมั่นที่จะปรับปรุงความสามารถของรัฐบาลในการปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพื่อปกป้องรักษาเสถียรภาพของชาติและสังคมที่ครอบคลุมทั้งเศรษฐกิจและสังคม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ผสานเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น Wireless Trunking System (WTS), Closed-circuit Television System (CCTV), Global Navigation Satellite System (GNSS), Geographic Information System (GIS) และ Computer Telephony Integration (CTI) และอื่น ๆ

ช่วยเพิ่มความสามารถของคำสั่งรัฐบาลอย่างครบวงจร ตอบสนองอย่างทันท่วงทีอและการประสานงานข้ามแผนก

ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรับความฉุกเฉิน การจัดการ การปรึกษาให้คำแนะนำ และการปิดฉุกเฉินรวมถึงการรักษาบันทึกความปลอดภัยของการดำเนินงานทั้งหมด

วิธีการแก้ไข

The 3D Police Electronic Map System

ศึกษาเพิ่มเติม

The 3D Police Electronic Map System

The Smart Community Police Platform

ศึกษาเพิ่มเติม

The Smart Community Police Platform