ระบบการจัดการการตอบสนองฉุกเฉิน

ระบบการจัดการการตอบสนองฉุกเฉินที่ทันสมัย มุ่งมั่นที่จะปรับปรุงความสามารถของรัฐบาลในการปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพื่อปกป้องรักษาเสถียรภาพของชาติและสังคมที่ครอบคลุมทั้งเศรษฐกิจและสังคม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ผสานเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น Wireless Trunking System (WTS), Closed-circuit Television System (CCTV), Global Navigation Satellite System (GNSS), Geographic Information System (GIS) และ Computer Telephony Integration (CTI) และอื่น ๆ

ช่วยเพิ่มความสามารถของคำสั่งรัฐบาลอย่างครบวงจร ตอบสนองอย่างทันท่วงทีอและการประสานงานข้ามแผนก

ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรับความฉุกเฉิน การจัดการ การปรึกษาให้คำแนะนำ และการปิดฉุกเฉินรวมถึงการรักษาบันทึกความปลอดภัยของการดำเนินงานทั้งหมด

วิธีการแก้ไข

Command System Projects

Détaille

Command System Projects

The 3D Police Electronic Map System

Détaille

The 3D Police Electronic Map System

The Smart Community Police Platform

Détaille

The Smart Community Police Platform