ภาพรวม

SuperMap iObjects Java

มีแพลตฟอร์มการพัฒนา GIS ขนาดใหญ่ที่มีส่วนประกอบแบบ cross-platform, 2D และ3D และความสามารถในการถ่ายข้อมูลขนาดใหญ่ที่เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมการพัฒนาJava

SuperMap iObjects C++

มีแพลตฟอร์มการพัฒนา GIS ขนาดใหญ่ที่มีส่วนประกอบแบบ cross-platform, 2D และ3D และความสามารถในการถ่ายข้อมูลขนาดใหญ่ที่เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมการพัฒนาC++

SuperMap iObjects .NET

มีแพลตฟอร์มการพัฒนา GIS ขนาดใหญ่ที่มีส่วนประกอบแบบ cross-platform, 2D และ3D และความสามารถในการถ่ายข้อมูลขนาดใหญ่ที่เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมการพัฒนา.NET

คุณสมบัติ

3D

 • สนับสนุน Linux 3 มิติ
 • สนับสนุนแบบจำลองข้อมูลไม่ต่อเนื่องของวัตถุ 3D
 • สนับสนุนการดำเนินงาน spatial 3D ตามวัตถุปริมาณ 3D: การรวมกัน และความแตกต่าง
 • สนับสนุนสำหรับการวัดความสัมพันธ์เชิงพื้นที่3D ตามวัตถุปริมาณ 3D: รวม ตัด และแยก
 • สนับสนุนรูปแบบการแสดงผลสำหรับการพิมพ์ 3D: STL
 • สนับสนุนตาข่าย tetrahedral ไม่สม่ำเสมอและ กริดvoxel ในพื้นที่ต่อเนื่อง
 • สนับสนุนการสร้างบัฟเฟอร์3D จากจุด 3D, เส้น, พื้นผิว, และ รูปทรง
 • สนับสนุนการวิเคราะห์เชิงพื้นที่3D และผลการวิเคราะห์การส่งออก: ผ่านมุมมอง การวิเคราะห์พื้นที่ภาพ การวิเคราะห์ขอบฟ้า การวิเคราะห์แสงแดด การวิเคราะห์รายละเอียด การวิเคราะห์การเปิดกว้าง ฯลฯ
 • ให้ความสามารถในการประมวลผลที่มีน้ำหนักเบาสำหรับข้อมูล BIM
 • สนับสนุนการสร้างแบบจำลองตามกฎอย่างรวดเร็ว: การยืด, การยืดหมุน, ลอฟต์ติ่ง, การสร้างโครงกระดูกตรงเพื่ออาคาร, การทำแผนที่พื้นผิว ฯลฯ
 • สนับสนุนการนำเข้ารูปแบบจำลอง: 3M, FBX, DAE, X, OBJ, 3DS, OSGB/OSG, STL, OFF, SKP ฯลฯ
 • สนับสนุนการส่งออกรูปแบบรูปแบบ : S3M, OSGB, DAE, glTF, OFF, STL, KML/KMZ ฯลฯ
 • สนับสนุนการนำเข้ารูปแบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลรูปแบบทางธรณีวิทยา 3 มิติ (Geo3DML)
 • สนับสนุนสำหรับการเข้าถึง lossless, Bentley, ข้อมูลCATIA (V5/V6), ข้อมูลAutoCAD 3D, การแลกเปลี่ยน BIM กับข้อมูลมาตรฐาน IFC
 • สนับสนุนการออกแบบเมืองตามกฎ

การวิเคราะห์เชิงพื้นที่

 • สนับสนุนการวิเคราะห์บัฟเฟอร์ การวิเคราะห์ซ้อน การวิเคราะห์การแทรกตัว การวิเคราะห์ hydrological และฟังก์ชั่นการวิเคราะห์อื่นๆ
 • จัดหาฟังก์ชั่นการวิเคราะห์พื้นผิว เช่น การแยกรูปร่าง/พื้นผิว, ความลาดชัน, การบรรจุ และการขุด, การย้อมสี3D และอื่นๆ
 • จัดหาแบบจำลองการวิเคราะห์เครือข่ายการขนส่งและรูปแบบการวิเคราะห์เครือข่ายที่อำนวยความสะดวก
 • จัดหาโมดูลการขยาย Spark และสนับสนุน 11 แคตตาล็อก และ 40 ชนิดของฟังก์ชั่นการวิเคราะห์กระจายข้อมูลพื้นที่ขนาดใหญ่

การจัดการข้อมูล

 • จัดหากลไกจัดการฐานข้อมูล PostGIS, PostgreSQL, Oracle, DB2, HDFS
 • สนับสนุน HBase, Elasticsearch เพื่อการจัดเก็บและการจัดการแบบกระจาย
 • สนับสนุน Google map, OpenStreetMap, SuperMap Online map
 • สนับสนุนการนำเข้าข้อมูลในรูปแบบมากกว่า 50 แบบ และส่งออกรูปแบบข้อมูลเกือบ 30 แบบ

การแสดงภาพประกอบ

 • สนับสนุนการโหลดที่มีประสิทธิภาพสูงและการแสดงผลขนาดใหญ่, หลายแหล่งข้อมูล,ข้อมูลที่แตกต่างกัน เช่น ภาพ, ภูมิประเทศ, แผนที่, เวกเตอร์, ข้อมูลการสร้างแบบจำลองด้วยตนเอง, ท่อใต้ดิน, รูปแบบการถ่ายภาพเอียง, BIM, laser point clouds, ข้อมูลพื้นที่ 3D, ฯลฯ
 • ให้ผลกระทบพื้นผิวน้ำเวลาจริง, อนุภาค, ภาพเคลื่อนไหวของกระดูก, ภาพเคลื่อนไหวโหนด, สัญลักษณ์การติดตามสามมิติ,แถบพื้นผิวแบบไดนามิกและคุณสมบัติอื่นๆ

สนับสนุน Python

 • สนับสนุนการเชื่อมต่อโดยตรงกับพื้นที่ส่วนประกอบข้อมูลขนาดใหญ่และใช้สคริปต์สำหรับการวิเคราะห์เชิงพื้นที่กระจายต่างๆ
 • สนับสนุนการรวมกันของเครื่องมือ data science โดย NumPy, Pandas และข้อมูลอื่นๆ

Cross Platform

 • สนับสนุน CPUs:x86, Power, ARM, MIPS, Alpha
 • สนับสนุนระบบปฏิบัติการ : Linux, Windows

ภาพรวม

การใช้งานและการพัฒนาซอฟท์แวร์ Desktop GIS มีการจัดการข้อมูลแบบบูรณาการ 2D และ 3D และการประมวลผล, การแก้ไข, การทำแผนที่, การวิเคราะห์, พล็อต 2D และ3D และฟังก์ชั่นอื่นๆ, แผนภูมิสนับสนุน, สนับสนุนการเข้าถึงบริการแผนที่ออนไลน์และการทำงานร่วมกันของแบ่งปันทรัพยากรบน cloud ซึ่งสามารถใช้สำหรับการผลิต, การประมวลผล, การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ และการพัฒนาการปรับแต่งอย่างรวดเร็วของระบบการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม

คุณสมบัติ

3D

 • สนับสนุนการโหลดประสิทธิภาพสูงและการแสดงผลของขนาดใหญ่, หลายแหล่ง, และข้อมูลที่แตกต่างกัน เช่น ภาพ, ภูมิประเทศ, แผนที่, เวกเตอร์, ข้อมูลการสร้างโมเดลเทียม, ภูมิประเทศ, แผนที่, เวกเตอร์, ข้อมูลการสร้างแบบจำลองด้วยตนเอง
 • สนับสนุนการดำเนินงานเชิงพื้นที่ 3D ขึ้นอยู่กับวัตถุ 3D: การตัดกัน การรวมกัน และความแตกต่าง
 • สนับสนุนความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ 3D ขึ้นอยู่กับวัตถุ 3D: รวมแยกและแยก
 • สนับสนุนรูปแบบการแสดงผลสำหรับการพิมพ์ 3D: STL
 • สนับสนุนการวิเคราะห์เชิงพื้นที่3D และผลการวิเคราะห์การส่งออก: ผ่านมุมมอง การวิเคราะห์พื้นที่ภาพ การวิเคราะห์ขอบฟ้า การวิเคราะห์แสงแดด การวิเคราะห์รายละเอียด การวิเคราะห์การเปิดกว้าง ฯลฯ
 • ให้ความสามารถในการประมวลผลที่มีน้ำหนักเบาสำหรับข้อมูล BIM
 • สนับสนุนการสร้างแบบจำลองตามกฎอย่างรวดเร็ว: การยืด, การยืดหมุน, ลอฟต์ติ่ง, การสร้างโครงกระดูกตรงเพื่ออาคาร, การทำแผนที่พื้นผิว ฯลฯ
 • สนับสนุนการนำเข้ารูปแบบจำลอง: 3M, FBX, DAE, X, OBJ, 3DS, OSGB/OSG, STL, OFF, SKP ฯลฯ
 • สนับสนุนการส่งออกรูปแบบรูปแบบ : S3M, OSGB, DAE, glTF, OFF, STL, KML/KMZ ฯลฯ
 • สนับสนุนการนำเข้ารูปแบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลรูปแบบทางธรณีวิทยา 3D (Geo3DML)
 • สนับสนุนการแปลงพิกัดของข้อมูล3D เช่น point cloud, รูปแบบการถ่ายภาพเฉียง, โมเดล BIM ฯลฯ สนับสนุนข้อมูล 3D ตามความสามารถในการลงทะเบียนจุดควบคุมที่มีชื่อเดียวกัน
 • สนับสนุนการอ่านโดยตรงของข้อมูล Revit และให้การลงทะเบียนทางภูมิศาสตร์และความสามารถในการแก้ไขและการทำงานร่วมกันอย่างรวดเร็วกับซอฟแวร์ Revit

การจัดการข้อมูล

 • จัดหาเครื่องมือฐานข้อมูล PostGIS, PostgreSQL, Oracle, DB2, MongoDB
 • สนับสนุนการนำเข้าข้อมูลในรูปแบบมากกว่า 50 แบบ และส่งออกรูปแบบข้อมูลเกือบ 30 แบบ
 • จัดการและแบ่งปันข้อมูลภาพขนาดใหญ่ในชุดข้อมูลโมเสค

การทำงานร่วมกันของ Cloud และ terminal

 • เข้าถึงโดยตรงไปยังมาตรฐานบริการแผนที่ออนไลน์เช่น WMS, WFS, WFS และ SuperMap REST
 • สนับสนุนใบอนุญาต cloud

การทำแผนที่และการแสดงภาพผล

 • จัดหาเครื่องมือการทำแผนที่ เช่น กรอบแผนที่ ตารางแผนที่ กรอบมาตรฐาน ฯลฯ
 • มีทั้งหมด7แผ่นสี มากกว่า200แถบสีและมากกว่า1000จุด เส้นและสัญลักษณ์พื้นผิวได้รับการตั้งค่าภายใน

การวิเคราะห์เชิงพื้นที่

 • สนับสนุนฟังก์ชั่นการวิเคราะห์ เช่น การวิเคราะห์บัฟเฟอร์ การวิเคราะห์การซ้อนทับ การวิเคราะห์การแทรก และการวิเคราะห์ไฮโดรโลจิคัล
 • จัดหาคอนทัวร์/รูปหลายเหลี่ยม, ฟังก์ชั่นการวิเคราะห์พื้นผิวเช่นความลาดชัน, ด้าน, การเติมและการขุด และการย้อมสี3D
 • ให้แบบจำลองการวิเคราะห์เครือข่ายการขนส่ง และแบบจำลองการวิเคราะห์เครือข่ายสิ่งอำนวยความสะดวก
 • สนับสนุนส่วนย่อยแบบไดนามิก

แผนภูมิสถิติ

 • มีการสนับสนุนแผนภูมิ11แบบ เช่น histogram, scatterplot, และแผนภูมิพื้นที่
 • แผนภูมิ, แผนที่ และ แผ่นคุณสมบัติจะเชื่อมโยงกัน และแผนภูมิและแผนที่ thematic จะได้รับการแปลงโดยตรง
 • ให้แบบแผนภูมิเพื่อสนับสนุนการตั้งค่าผลกระทบการแสดงแผนภูมิ

การประมวลผลข้อมูล

 • ให้ฟังก์ชั่นการประมวลผลข้อมูล มากกว่า 200 ฟังก์ชั่น เช่น ฟิวชั่น, ผนวก, vacuate, คลัสเตอร์, การสุ่มตัวอย่าง, การทำให้เรียบ ฯลฯ
 • จัดหาฟังก์ชันโทโพโลยี เช่น การตรวจสอบโทโพโลยี เครือข่ายโทโพโลยี สร้างภูมิภาคตามโทโพโลยี และ การประมวลผลโทโพโลยี

การพิมพ์เค้าโครง

 • สนับสนุนการพิมพ์เค้าโครงเป็นไฟล์ PDF
 • เพิ่มองค์ประกอบเค้าโครงเช่นแผนที่, รีเจนด์, ขนาด, และเข็มทิศไปยังเคร้าโครง

แผนที่ขนาดใหญ่

การปรับแต่ง และ การพัฒนา

ภาพรวม

เป็นแพลตฟอร์มแรกที่เต็มไปด้วยซอฟแวร์ desktop GIS ในอุตสาหกรรม สนับสนุนระบบปฏิบัติการ Linux หลัก ที่ปกติซอฟต์แวร์ desktop GIS มืออาชีพจะสามารถทำงานได้แค่ในสภาพแวดล้อม Windows

ให้การผลิตข้อมูลพื้นที่และการประมวลผล, การวิเคราะห์การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่เชิงพื้นที่, การสร้างแบบจำลองภาพ, การปล่อยบริการและฟังก์ชั่นอื่นๆ สามารถนำมาใช้สำหรับการผลิตข้อมูล, การประมวลผล, การวิเคราะห์และการทำแผนที่

คุณสมบัติ

3D

 • สนับสนุนการโหลดที่มีประสิทธิภาพสูงและการแสดงผลขนาดใหญ่, หลายแหล่งข้อมูล,ข้อมูลที่แตกต่างกัน เช่น ภาพ, ภูมิประเทศ, แผนที่, เวกเตอร์, ข้อมูลการสร้างแบบจำลองด้วยตนเอง, ท่อใต้ดิน, รูปแบบการถ่ายภาพเอียง, BIM, laser point clouds, ข้อมูลพื้นที่ 3D
 • สนับสนุนการดำเนินงานเชิงพื้นที่ 3D ขึ้นอยู่กับวัตถุ 3D: การรวมกัน และความแตกต่าง
 • สนับสนุนความสัมพันธ์เชิงพื้นที่3D ตามวัตถุ 3D: รวมแยกและแยก
 • สนับสนุนรูปแบบการแสดงผลสำหรับการพิมพ์ 3D: STL
 • สนับสนุนการสร้างจากตาข่าย tetrahedral ไม่สม่ำเสมอไปจนถึงกริดvoxel
 • สนับสนุนการวิเคราะห์เชิงพื้นที่3D และผลการวิเคราะห์การส่งออก: ผ่านมุมมอง การวิเคราะห์พื้นที่ภาพ การวิเคราะห์ขอบฟ้า การวิเคราะห์แสงแดด การวิเคราะห์รายละเอียด การวิเคราะห์การเปิดกว้าง ฯลฯ
 • ให้ความสามารถในการประมวลผลที่มีน้ำหนักเบาสำหรับข้อมูล BIM
 • สนับสนุนการสร้างแบบจำลองตามกฎอย่างรวดเร็ว: การยืด, การยืดหมุน, ลอฟต์ติ่ง, การสร้างโครงกระดูกตรงเพื่ออาคาร, การทำแผนที่พื้นผิว ฯลฯ
 • สนับสนุนการนำเข้ารูปแบบจำลอง: 3M, FBX, DAE, X, OBJ, 3DS, OSGB/OSG, STL, OFF, SKP ฯลฯ
 • เส้นวัตถุสนับสนุนเส้นไดนามิกหลายแบบและวัตถุรูปหลายเหลี่ยมซึ่งสนับสนุนผลการเติมพื้นผิวแบบไดนามิกได้หลายแบบ

การวิเคราะห์เชิงพื้นที่

 • สนับสนุนฟังก์ชั่นการวิเคราะห์ เช่น การวิเคราะห์บัฟเฟอร์ การวิเคราะห์การซ้อนทับ การวิเคราะห์การแทรก และการวิเคราะห์ไฮโดรโลจิคัล
 • จัดหาคอนทัวร์/รูปหลายเหลี่ยม, ฟังก์ชั่นการวิเคราะห์พื้นผิวเช่นความลาดชัน, ด้าน, การเติมและการขุด และการย้อมสี3D

การสร้างแบบจำลองการแสดงภาพ

 • จัดหาเครื่องมือมากกว่า 100 เครื่องมือสำหรับการประมวลผลข้อมูล, ชนิดการแปลง, การวิเคราะห์ทางธรณีวิทยา, การวิเคราะห์เชิงพื้นที่ ฯลฯ
 • ให้เทมเพลตการสร้างโมเดล เช่น การแบ่งส่วนแบบไดนามิก และการวิเคราะห์ไฮโดรโลจิคัล

การแสวงหาผลประโยชน์ Python

 • ใช้ Python IDE และสภาพแวดล้อมรันไทม์
 • รวมการประมวลผลข้อมูล, โทโพโลยี, การแทรก, การวิเคราะห์ความใกล้ชิด และอื่นๆ ด้วยคุณสมบัติส่วนประกอบของ Python

การพิมพ์เค้าโครง

 • สนับสนุนการพิมพ์เค้าโครงเป็นไฟล์ PDF
 • เพิ่มองค์ประกอบเค้าโครงเช่นแผนที่, รีเจนด์, ขนาด, และเข็มทิศไปยังรูปแบบ

ข้ามแพลตฟอร์ม

 • สนับสนุน CPUs:x86, Power, ARM, MIPS, Alpha
 • สนับสนุนระบบปฏิบัติการ Linux, Windows และ อื่นๆ

จัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่

 • สนับสนุนระบบไฟล์แบบกระจาย: HDFS
 • ให้ฟังก์ชันการวิเคราะห์เชิงพื้นที่กระจายเช่นการวิเคราะห์ความหนาแน่น, การวิเคราะห์ฮอตสปอต, การวิเคราะห์การรวมและการรวมภูมิภาค
 • ให้ฟังก์ชันการประมวลผลข้อมูลแบบกระจาย เช่น การครอบตัดเวกเตอร์และการสอบถามวัตถุเดียว

การวิเคราะห์ทางสถิติเชิงพื้นที่

 • สนับสนุนการวิเคราะห์การถดถอยทางภูมิศาสตร์ที่มีการคาดการณ์สถิติเชิงวิทยาศาสตร์โดยการสร้างรูปแบบ
 • สนับสนุนการวิเคราะห์ hotspot, คลัสเตอร์และการวิเคราะห์ outlier เพื่อสำรวจรูปแบบการกระจายของสิ่งของ
 • สนับสนุนการวัดของการวิเคราะห์ทางภูมิศาสตร์ขององค์ประกอบศูนย์กลาง เฉลี่ยศูนย์กลาง มัธยฐาน การกระจายของทิศทาง ฯลฯ

การจัดการข้อมูล

 • สนับสนุนเครื่องมือฐานข้อมูล เช่น PostGIS, Oracle, PostgreSQL, DB2, MongoDB และอื่นๆ
 • สนับสนุนการนำเข้าข้อมูลในรูปแบบมากกว่า 50 แบบ และส่งออกรูปแบบข้อมูลเกือบ 30 แบบ
 • จัดการและแบ่งปันข้อมูลภาพขนาดใหญ่โดยใช้วิธีการการวางชุดข้อมูล

การประมวลผลข้อมูล

 • ให้ฟังก์ชั่นการประมวลผลข้อมูลมากกว่า 200 ฟังก์ชั่น เช่น การผสม การผนวก การทำให้ผอมบาง คลัสเตอร์ การสุ่มตัวอย่าง การำให้เรียบ ฯลฯ
 • จัดหาฟังก์ชันโทโพโลยี เช่น การตรวจสอบโทโพโลยี เครือข่ายโทโพโลยี สร้างภูมิภาคตามโทโพโลยี และ การประมวลผลโทโพโลยี