ภาพรวม

SuperMap มุ่งเน้นไปที่นวัตกรรมและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ในอุตสาหกรรมที่ดินที่มีประสบการณ์กับโครงการมากกว่า 20 ปี ในส่วนของความต้องการทางธุรกิจใหม่ของอุตสาหกรรมที่ดิน, ชุดของการแก้ปัญหาที่ดินจะเกิดขึ้น มันเกี่ยวข้องกับการสำรวจที่ดิน การจัดการข้อมูล และการประยุกต์ใช้ การสำรวจติดตามที่ดินและการตรวจสอบที่ดิน

ระบบสารสนเทศที่ดิน

โครงสร้างการบริการหลายระดับ และการทำงานของระบบจะแบ่งออกเป็นสามชั้นอย่างมีเหตุผล: ชั้นนำเสนอ ชั้นการใช้งาน และชั้นข้อมูล>

ส่วนประกอบของฟังก์ชั่นที่แตกต่างกันให้เป็นไปตามความต้องการของธุรกิจ

แก้ปัญหาของประวัติการบริหารจัดการข้อมูลที่ดิน และการติดตาม.

วิธีการแก้ไข

SuperMap 3D GIS Application in Land Spatial Information Platform

Détaille

SuperMap 3D GIS Application in Land Spatial Information Platform

The Urban Management Emergency Command System

Détaille

The Urban Management Emergency Command System

Japan Land Information Cloud Service

Détaille

Japan Land Information Cloud Service