ภาพรวม

SuperMap สำรวจทฤษฎีทรัพยากรธรรมชาติการก่อสร้าง, รวมประเด็นสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและให้วิธีการใหม่ และความคิดใหม่ของข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติกับเทคโนโลยีขั้นสูง เช่น ข้อมูลขนาดใหญ่ ข้อมูลเชิงพื้นที่, 3D GIS และ AI

วิธีการแก้ไข

New 3D GIS Technology in Underground Water Management

ศึกษาเพิ่มเติม

New 3D GIS Technology in Underground Water Management

2D and 3D GIS in Natural Resources Management

ศึกษาเพิ่มเติม

2D and 3D GIS in Natural Resources Management

Japan Portable Forestry GIS

ศึกษาเพิ่มเติม

Japan Portable Forestry GIS