ภาพรวม

การสร้าง GIS kernel ขึ้นอยู่กับมาตรฐาน c ++ ตั้งแต่2001 ชุดของระบบเทคโนโลยี native cross- platform GIS ซึ่งมีประสิทธิภาพสูง และสนับสนุนหลาย CPUs, ระบบปฏิบัติการได้รับการจัดตั้งขึ้น

จุดเด่น

สนับสนุนสถาปัตยกรรมหลาย CPU

CPU: x86, Power, ARM, MIPS, Alpha และอื่นๆ

สนุบสนุนหลายระบบปฏิบัติการ

ระบบปฏิบัติการ: Linux, Windows, Android, iOS และอื่นๆ

สนุบสนุนหลายฐานข้อมูล

สนับสนุนชุดฐานข้อมูล : file type, relational type, NoSQL และ อื่นๆ

ทุกผลิตภัณฑ์สนับสนุน Cross-platform