Yeraltı Suları Yönetiminde Yeni 3B CBS Teknolojisi

12 April,2019 50

Son yıllarda Çin, doğal kaynakların yönetimine büyük önem vermiştir. 2015 yılında, ulusal yeraltı suyu projesi resmen başlatıldı. SuperMap Grubu, hidroloji, su kaynakları ve jeolojik ve mineral kaynaklarla ilgili bilgi sistemleri kurma görevini üstlenmiştir. Yeni 3B CBS platform yazılımı ile SuperMap, yeraltı su kaynakları bilgi salma sistemleri, model sistemleri ve dikkate değer sonuçlar elde eden kapsamlı jeolojik araştırma bilgi platformu gibi 3B uygulama sistemlerini ve platformlarını kurdu.

Mobil Uygulamalara Dayalı Yeraltı Suyu Yönetimi

Platform, 4G kablosuz interneti taşıyıcı olarak alıyor ve yer altı su kaynakları bilgilerinin mobil cihazlara ilişkin kapsamlı sorgulama ve tarama, istatistiksel analiz, GPS konumlandırma ve çevre sorgulamalarını gerçekleştirmek için gömülü teknoloji, GPS teknolojisi ve CBS teknolojisini birleştiriyor. Platform, ilgili personelin ihtiyaçlarını karşılamak ve yeraltı su kaynağının yönetimine daha iyi hizmet verebilmek için kamuya çeşitli yeraltı suyu kaynak bilgileri ve uyarı bilgileri de sağlıyor.

Aşırı kullanılan su alanlarının su seviyesi (2000 yılı)

Aşırı kullanılan su alanlarının su seviyesi (1980 yılı)

Yeraltı sularında aşırı kullanım için 3B görselleştirme uygulaması

Yeni 3B görselleştirme yöntemine dayanan platform, yeraltı suyunun dinamik görselleştirmesini gerçekleştirebilir. Su seviyesi verileriyle, yeraltı suyu seviyesi modeli 3B mekansal analiz teknolojisi ile oluşturulabilir. Platform doğrudan yeraltı su durumunu görüntüleyebilir. 

Aşırı kullanım alanının 3B gösterimi, 3B sahnesindeki yeraltı suyu koşullarını görsel olarak görüntüleyebilir ve aşırı dikey kullanım yöntemleri ile yer altı sularının oluşum nedenlerini yatay dikey yöntemler ve yeraltı suyunun durumu ile tarihsel durumu, üst üste görüntüler ve nehir katmanları ile analiz edebilir. Buna müteakip aşırı madenciliğin sonuçlarını ve aşırı kullanım yapılan alandaki değişimi de gösterebilir. 

Şu anda, SuperMap yeni 3B CBS teknolojisine dayanan yeraltı su kaynakları yönetim platformunun uygulama alanları, su korumasından diğer doğal kaynak alanlarına genişlemiştir. Gelecekte, platform, yeraltı su kaynakları yönetimi, aşırı kullanımın kapsamlı yönetimi ve arazi ile alanın kapsamlı yönetimi için bilimsel ve olumlu desteklerin sağlanması için 3B CBS ve doğal kaynaklardaki profesyonel sayısal modellerin daha da birleştirilmesini sağlayacaktır.


Relevante Soluciones