Genel Bakış

AI CBS aşağıdaki özellikleri içerir:
1) GeoAI ve ilgili işlem araçlarını birleştirir.
2) GeoAI sonuçlarının CBS temelinde yönetimi, görselleştirilmesi ve analizi.
3) Yapay zekaya dayalı UI deneyiminin, işletim ve bakım verimliliğinin ve diğer CBS yazılım işlevlerinin tanıtımı ve optimizasyonu.

Önemli Noktalar

Tüm ürünleri kapsayan AI CBS işlevleri sağlar
 • Bileşen: SuperMap iObjects Python
 • Masaüstü: Makine öğrenimi araç kutusu
 • Sunucu: Makine öğrenim hizmetleri, veri bilimi hizmetleri
 • Mobil: Video dinamik hedef algılama ve izleme

AI CBS iş akışı aracı örnek üretimi, model eğitimi ve uygulama mantığını destekler

Pek çok miktarda konumsal istatistik operatörü sağlar
 • Konumsal otokorelasyon ve konumsal heterojenliğin vb. genel konumsal özellik analizi.
 • Kernel Yoğunluğu, Ters Mesafe Ağırlığı, Kriging vb. konumsal enterpolasyon yöntemleri.
 • Konumsal nokta deseni, konumsal sıcak nokta vb.
 • En küçük kareler regresyonu, coğrafi ağırlıklı regresyon, vb. konumsal regresyon algoritması.

Dağıtılmış konumsal makine öğrenme operatörü sağlar
 • Dağıtılmış konumsal yoğunluk kümelemesi.
 • Dağıtılmış genelleştirilmiş doğrusal regresyon.
 • Dağıtılmış orman temelli sınıflandırma ve regresyon.

Pek çok konumsal derin öğrenme operatörü sağlar
 • Görüntü verisi sahne sınıflandırması ve hedef tespiti.
 • Video verisi hedef tespiti ve hedef takibi.
 • İkili sınıflandırma, hedef tespiti, sahne sınıflandırması, arazi sınıflandırması vb. fonksiyonları içeren görüntü verisi analizi.
 • Eğik fotogrametri model verilerinin bina zemin yüzeyinin çıkarılması.