Genel Bakış

Modern Web teknolojisi yığınına dayanan bulut CBS web istemcisi geliştirme platformu. SuperMap bulut CBS ve çevrimiçi CBS platform ürünleri için birleşik Javascript istemcisidir.

Önde gelen açık kaynaklı harita geliştirme kütüphanesini ve görsel gelişim kütüphanesini bütünleştirir. Temel kod, Apache License 2.0 protokolü altında tamamen açık kaynaktır ve SuperMap ile açık kaynak topluluğunu birbirine bağlar.

Tarayıcıda ve mobil cihazlarda hızlı ve güzel harita oluşturma ve konumsal analiz sağlayan yeni ve büyük bir veri görselleştirme işlevi sunar.

Özellikler

Vector Tile

 • MapBoxGL-JS, OpenLayers, vb. temeline dayanarak Mapbox Vector Tile (MVT) vektör tile açık standartlarını destekler.
 • Kopyalama önleme veya yeniden dilimleme olmadan stilleri değiştirerek harita stilini etkileşimli olarak düzenler.
 • Web Mercator, WGS84 gibi standart koordinat sistemlerini destekler.

Yaygın Kullanılan Haritaları ve Harita Kütüphanelerini Bütünleştirir

 • Harita geliştirme kütüphanesi desteği: Leaflet, OpenLayers, Mapbox GL-JS, iClient Classic.
 • Grafik geliştirme kütüphanesi desteği: ECharts, D3, MapV, DECK.GL.

Açık Mimari, Açık Kaynak Çekirdek

 • Çekirdek kaynak kodu Apache License 2.0 açık kaynaklı lisans sözleşmesine dayanmaktadır.
 • GitHub, OSChina açık kaynak topluluğunda indirilebilir ve dağıtılabilirdir.

Büyük Verilerin Görselleştirilmesi

 • Çeşitli zamansal ve statik görselleştirme efektlerini destekler: saçılma grafikleri, ısı haritaları, grid grafikleri, yörünge grafikleri, O-D grafikleri, akış diyagramları, 3D mimari çizimler, rüzgar haritaları vb.

Client Hesaplama

Genel Bakış

Plug-in olmadan, çapraz işletim sistemleri ve çapraz tarayıcı ile 3B CBS uygulamaları oluşturmak için kullanılabilecek WebGL teknolojisine dayalı bir 3B istemci geliştirme platformudur.

Özellikler

Tam Fonksiyon

 • Yüksek performanslı yükleme hızı ile; raster, arazi verileri, haritalar, vektörler, manuel modelleme verileri, yeraltı boru hatları, oblik fotoğraf modelleri, BIM, lazer nokta bulutları, 3B alan verileri vb. gibi büyük, çok kaynaklı, heterojen verilerin görüntülenmesini destekler.
 • Büyük gerçek zamanlı dinamik verilerin verimli bir şekilde oluşturulmasını destekler.
 • Alan veri katmanını destekler, NetCDF veri formatına bağlanabilir, parçacık etkisi özelinde rüzgar alanı hareketini görüntülemeyi destekler.
 • 3B konumsal analiz ve analiz sonucu çıktısını destekler: görüş analizi, görsel alan analizi, ufuk çizgisi analizi, güneş ışığı analizi, profil analizi, açıklık analizi vb.
 • Edge Rendering’i destekler.
 • RTSP video akış standartlarını yerleştirme desteği sağlar.

WebGL

 • Eklentileri yüklemeye gerek yoktur.
 • Çapraz tarayıcı: IE, Chrome, Firefox ve Safari gibi birden çok tarayıcı için desteği bulunur.
 • Çapraz işletim sistemi: Windows, Linux, MacOS, iOS, Android vb. çoklu işletim sistemlerini destekler.