SuperMap Tesis Yönetim Sistemi

SuperMap Tesis Yönetim Sistemi, demiryolu, kara ve ulaşım tesisi, elektrik, haberleşme, su temini ve drenaj, ısıtma sistemi ve doğal gaz boru sistemi gibi özel uygulamaları geliştirmek için kullanılabilir. Ayrıca tesis boru şebekesi, üretim ekipmanı, bina ve tesis ile mülk yönetimini gerçekleştirmek için ilgili diğer bilgileri entegre eden ve tesis ERP sistemi ile sorunsuz bir şekilde entegre edilebilen kapsamlı tesis yönetim sisteminde de kullanılabilir.

Çeşitli sektörlerde sabit tesis kaynak veri modellerini ve uygulama modellerini alır.

Tesis kaynak yönetim sistemleri ile tesis kaynaklarının görünür yönetimi ve analizini yapar.

Kurumsal uygulama sistemiyle bütünleşir.

Çözümler

Boru Hattı ve Tünel İzleme ve Yönetim Platformları

Daha fazla bilgi edin

Boru Hattı ve Tünel İzleme ve Yönetim Platformları

Almanya'da 3B CBS Uygulaması

Daha fazla bilgi edin

Almanya'da 3B CBS Uygulaması

Havacılık: "GIS +" Uygulaması

Daha fazla bilgi edin

Havacılık: "GIS +" Uygulaması