Acil Müdahale Yönetim Sistemi

Modern Acil Müdahale Yönetim Sistemleri, kamu hayatını ve mülkünü korumak, ulusal güvenliği ve sosyal istikrarı korumak ve ekonomik ve sosyal kapsamlı, koordine ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmek için devlet kabiliyetlerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Kablosuz Trunk Sistemi (WTS), Kapalı Devre Televizyon Sistemi (CCTV), Global Navigasyon Uydu Sistemi (GNSS), Coğrafi Bilgi Sistemi (GIS) ve Bilgisayar Telefon Entegrasyonu (CTI) gibi modern teknolojileri bir araya getirir.

Devletin bürokrasi, zamanında müdahale ve bölümler arası koordinasyon yeteneklerini arttırır.

Acil durum alma, kullanma, denetleme ve kapatma ile tüm işlemlerin güvenli kayıtlarını tutmanın verimliliğini arttırır.

Çözümler

Mauritius Polisi CBS

Daha fazla bilgi edin

Mauritius Polisi CBS

Güvenlik Denetiminde 3D Görselleştirme

Daha fazla bilgi edin

Güvenlik Denetiminde 3D Görselleştirme

3D CBS Teknolojisi Büyük Ölçekli Olayların Kamu Güvenliğinin Bilgilendirilmesini Destekler

Daha fazla bilgi edin

3D CBS Teknolojisi Büyük Ölçekli Olayların Kamu Güvenliğinin Bilgilendirilmesini Destekler