Genel Bakış

SuperMap, 20 yılı aşkın proje deneyimiyle arazi endüstrisindeki yeni teknolojilerin yeniliğine ve uygulanmasına odaklanmaktadır. Arazi endüstrisinin yeni iş ihtiyaçları karşısında, bir dizi arazi çözümü ihtiyacı oluşur. Arazi araştırması, bilgi yönetimi ve uygulama, arazi izleme ve arazi incelemesi konularını içerir.

SuperMap Arazi Bilgi Sistemi

Çok katmanlı servis yapısı ve sistemin işlevselliği mantıksal olarak üç katmana bölünür: sunum katmanı, uygulama katmanı ve veri katmanı.

İş ihtiyaçlarına göre farklı fonksiyon bileşenleri sağlanmaktadır.

Tarihsel arazi veri yönetimi ve geri izleme sorunlarını çözer.

Çözümler

Arazi Mekansal Bilgi Platformunda SuperMap 3D CBS Uygulaması

Daha fazla bilgi edin

Arazi Mekansal Bilgi Platformunda SuperMap 3D CBS Uygulaması

Kentsel Yönetim Acil Komuta Sistemi

Daha fazla bilgi edin

Kentsel Yönetim Acil Komuta Sistemi

Japonya Arazi Bilgi Bulut Hizmeti

Daha fazla bilgi edin

Japonya Arazi Bilgi Bulut Hizmeti